BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

piątek, 16 paź 2015 10:52
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

czwartek, 10 wrz 2015 13:57
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna.