BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia treści SIWZ-Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I), Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II).

WYJAŚNIENIA treści SIWZ znak UE.271.4.2012 dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I), Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II).

WYJAŚNIENIA

treści SIWZ znak UE.271.4.2012
dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I),
Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II).W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.4.2012, Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

1. Czy inwestor dopuszcza wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD o wytrzymałości
SN 6?.
2. Czy w pozycji przebudowa słupa energetycznego należy uwzględnić materiał (nowy słup),
czy wyłącznie przestawienie starego słupa?
3. Czy w pozycji przebudowa hydrantu należy uwzględnić ustawienie nowego hydrantu czy
tylko przestawienie starego?


Odpowiedź:

Ad. 1
Przepusty należy wykonać z rur PEHD o wytrzymałości SN 8 zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.

Ad.2
W pozycji przebudowa słupa energetycznego należy uwzględnić materiał (nowy słup).

Ad. 3
W pozycji przebudowa hydrantu należy uwzględnić ustawienie nowego hydrantu.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.


Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 21 mar 2012 10:34
Data opublikowania: środa, 21 mar 2012 10:38
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1618 razy