BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-„WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA” (ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT)

„WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”
Nr sprawy UE. 271.10.2014 Zbójna 2014.11.07

dot.: zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Zbójna
w ramach projektu „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”

ZAWIADOMIENIE
Zamawiający działając zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 4 oraz art. 36 ust.1 pkt 11ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709 ze zm.) dokonuje zmian treści SIWZ w zakresie przedłużenia terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 20.11.2014 r. godz.: 10:00.

Otwarcie ofert: 20.11.2014 r . godz.: 10:15.Zamawiający działając zgodnie z brzmieniem art. 38 oraz art. 36 ust.1 pkt 11ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709 ze zm.) dokonuje powyższych zmian treści SIWZ.Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Pliki do pobrania: