BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-”WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”

”WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”
Zbójna, dnia 9.12.2014r.
Gmina Zbójna
ul. Łomżyńska 6 4
18-416 Zbójna


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

W związku z uzyskaniem od Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Podlaskiego pisma
( pismo RPO-VII.433.1.19.2013) z informacją o kwalifikacji zamówień publicznych na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych do dostaw a nie robót budowlanych, Zamawiający zmuszony jest do unieważnienia z dniem dzisiejszym postępowania prowadzonego przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn: ”WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA” na podstawie przepisów art.93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Kontynuowanie postępowania i udzielenie zamówienia (zawarcie umowy) skutkowałoby zastosowaniem korekt finansowych w wysokości 25% poniesionych kosztów kwalifikowanych, co nie leży w interesie zamawiającego.
Postępowanie zostanie wszczęte po raz drugi, po dokonaniu niezbędnych zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tak aby doprowadzić do zgodności jej postanowienia z rodzajem zamówienia, w rozumieniu przepisów art.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z art.6 ust.2 ustawy.
Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna
Pliki do pobrania: