BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ_I

„Zielona Gmina Zbójna- produkcja energii z OZE na potrzeby mieszkańców”.

Zbójna, dnia 10.01.2018r.

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA I

 

treści SIWZ znak UE.271.9.2017

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

 

„Zielona Gmina Zbójna- produkcja energii z OZE

na potrzeby mieszkańców”.

 

 

W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.9.2017, Zamawiający:

Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna,
ul. Łomżyńska 64
, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuści moduł fotowoltaiczny o wadze 35kg
i grubości 42mm.

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści moduł fotowoltaiczny o tolerancji mocy -0 / +5 Wp.

 

 

Odpowiedź:

Ad.1

Zamawiający dopuszcza moduł fotowoltaiczny o wadze 35kg i grubości 42mm.

 

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza moduł fotowoltaiczny o tolerancji mocy -0 / +5 Wp.

 

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.

 

                                                                                            Zenon Białobrzeski

 

     Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania: