BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA I DO SIWZ

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna.

Zbójna, dnia 09.07.2019r.

 

 

WYJAŚNIENIA I

treści SIWZ znak UE.271.1.2019

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna.

 

 

 

W odpowiedzi na pytania do SIWZ Zamawiający: Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986,
z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

 

1. W związku z przewidywanymi znacznymi wzrostami kosztów zagospodarowania odpadow w RIPOK oraz kosztów transportu i płac wnosimy o skrócenie terminu wykonania zamówienia na okres 12 miesięcy.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przychyla się do skrócenia terminu wykonania zamówienia na okres

12 miesięcy. W związku z tym dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie oraz wydłuża termin składania ofert z 15.07.2019 na dzień 18.07.2019r. godz. 09:00.

 

 

 

W związku z w.w. informacją na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.

 

 

 

                                                                                                                   Elżbieta Parzych

 

 

     Wójt Gminy Zbójna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….......................................

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 lip 2019 10:48
Data opublikowania: wtorek, 9 lip 2019 10:56
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 723 razy