BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-zmiana zakresu zamówienia i zmiana terminu skł. ofert

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna.
Ogłoszenie nr 540139692-N-2019 z dnia 09-07-2019 r.
Zbójna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 569727-N-2019
Data: 05/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zbójna, Krajowy numer identyfikacyjny 45067002500000, ul. ul. Łomżyńska  64, 18-416  Zbójna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 214 00 29, e-mail niewiadomska.zbojna@gmail.com, faks 86 214 00 29.
Adres strony internetowej (url): www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (menu tematyczne - Przetargi)
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.8
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 2021-09-30
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 2020-09-30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-15, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-18, godzina: 09:00,

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 lip 2019 11:08
Data opublikowania: wtorek, 9 lip 2019 11:17
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 677 razy