BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 października 2021

Wiadomości

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna na lata 2021-2030

Dodanie nowej wiadomości: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna na lata 2021-2030 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 października 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2020.BL.7

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2020.BL.7 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2020.BL.8

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2020.BL.8 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.35.2020.BL.8

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.35.2020.BL.8 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.35.2020.BL.7

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.35.2020.BL.7 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 października 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 października 2021

Wiadomości

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie nr RLŁ.6220.1.2021 Wójta Gminy Zbójna z dnia 08.10.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie nr RLŁ.6220.1.2021 Wójta Gminy Zbójna z dnia 08.10.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 października 2021

Wiadomości

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 października 2021

Wiadomości

Ogłoszenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie przewodniczącego Komisji Konkursowej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie przewodniczącego Komisji Konkursowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 października 2021

Wiadomości

Sprawozdanie z badań wody z dnia 11 października 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 11 października 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 października 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXVIII POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXVIII POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 października 2021

Wiadomości

Protokół

Dodanie nowej wiadomości: Protokół - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 października 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 października 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.39

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 października 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.39 - [Wszystkie zmiany]

XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zbójna odbedzie się 26 października 2021 roku o godz. 13:00

Dodanie nowej wiadomości: XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zbójna odbedzie się 26 października 2021 roku o godz. 13:00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 października 2021

Wiadomości

Konsultacje społeczne w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021-2027”

Dodanie nowej wiadomości: Konsultacje społeczne w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021-2027” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian