BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II nawierzchnia bitumiczna.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. –                                           Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z póżn. zm.)

 

Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II nawierzchnia bitumiczna.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 12.10.2021r. godz. 10:00 ustalonym niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego jako termin otwarcia ofert Zamawiający dokonał otwarcia ofert przetargowych w.w. zadania.

  Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 789 562,48 zł .

 

Do upływu terminu składania ofert (tj. 11.10.2021r. godz. 10:00) złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Oferenta

Cena ofertowa brutto

Gwarancja (miesiące)

1.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10,

05-800 Pruszków, Hryniewicze 75/1, 15-213 Białystok

1 434 105,08 zł

72

2.

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

860 248,10 zł

72

3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,

ul. Poligonowa 32,

18-400 Łomża

875 503,34 zł

72

4.

P.H.U. „MARGO”

Mariusz Gosk

Al. Legionów 152,

18-400 Łomża

 824 100,00 zł

72

5.

KONSORCJUM FIRM:

Lider:

Drogi Mazowieckie Sp. z o.o.

ul. Powstańców 15/8

07-410 Ostrołęka

Uczestnik:

VIKBUD Robert Wierzbowski

ul. Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

 

 

899 000,00 zł

72

 

Zbójna, dn.12.10.2021r.

 

 

Pliki do pobrania: