BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II nawierzchnia bitumiczna.

 

 ZMIANA TERMINU  OTWARCIA OFERT

o której mowa w art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. –                                           Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z póżn. zm.)

 

Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II nawierzchnia bitumiczna.

 

 

 

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

 

W dniu 11.10.2021r. godz. 10:30 ustalonym, jako termin otwarcia ofert przetargowych w.w. zadania Zamawiający ze względu na awarię systemu teleinformatycznego nie mógł dokonać otwarcia złożonych w postępowaniu ofert.

W związku z tym zgodnie z art. 222 ust.2 otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

 

 

Zbójna, dn. 11.10.2021r.

 

 

Pliki do pobrania: