BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

czwartek, 14 lip 2022 14:00
Wójt Gminy Zbójna z siedzibą w Zbójnej przy ul. Łomżyńskiej 64 ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) drewna opałowego zlokalizowanego na placu przy Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64 w Zbójnej.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/MW.27

poniedziałek, 7 mar 2022 15:20
Foto: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/MW.27
w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie między systemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 lutego 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.46

środa, 23 lut 2022 15:02
Foto: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 lutego 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.46
w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie między systemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 stycznia 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW.37

wtorek, 25 sty 2022 13:40
Foto: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 stycznia 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW.37
w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie między systemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 stycznia 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/MW.19

wtorek, 25 sty 2022 13:35
Foto: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 stycznia 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/MW.19
w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie między systemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 stycznia 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/MW.24

wtorek, 25 sty 2022 13:30
Foto: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 stycznia 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/MW.24
w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie między systemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego nr ROŚB.6740.2.13.2020 z dnia 14 lipca 2021

piątek, 16 lip 2021 12:25
Zawiadamiające o wydaniu w dniu 14 lipca 2021 decyzji nr 3/2021 znak ROŚB.6740.2.13.2020 udzielającej Wójtowi Gminy Zbójna zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 10448B i 104481B w miejscowości Siwiki

Obwieszczenie nr ROŚB.6740.2.13.2020 z dnia 16.06.21 Starosty Łomżyńskiego

piątek, 18 cze 2021 15:27
Foto: Obwieszczenie nr ROŚB.6740.2.13.2020 z dnia 16.06.21 Starosty Łomżyńskiego
o zgromadzeniu dodatkowych materiałów i dokumentów w sprawie postępowania dotyczącego przebudowy drogi w miejscowości Siwiki