BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego nr.WSTII.420.21.2024.MM z dnia 19 czerwca 2024 roku

środa, 19 cze 2024 17:54
Foto: OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego nr.WSTII.420.21.2024.MM z dnia 19 czerwca 2024 roku
ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 0,0317 ha na użytek rolny na działce nr 119 o powierzchni ogólnej 0,2045 ha, położonej w obrębie miejscowości Dębniki, gm. Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię nr.RLŁ.6220.11.2024 z dnia 17 czerwca 2024 roku

poniedziałek, 17 cze 2024 15:14
Foto: ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię nr.RLŁ.6220.11.2024 z dnia 17 czerwca 2024 roku
ws. Budowy obiektów malej architektury w miejscu publicznym, altany drewnianej, kontenera sanitarnego, 10 miejsc postojowych, wraz z infrastrukturą techniczną służącą do rekreacji we wsi Dobry Las, na działce o nr ew. gruntów 451, w obrębie geod. 200709_2.0003 Dobry Las, gm. Zbójna

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA nr. WST11.420.21.2024.MM z dnia 28 maja 2024 roku

wtorek, 28 maj 2024 18:14
Foto: OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA nr. WST11.420.21.2024.MM z dnia 28 maja 2024 roku
ws. „Zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 0,0317 ha na użytek rolny na działce nr 119 o powierzchni ogólnej 0,2045 ha, położonej w obrębie miejscowości Dębniki, gm. Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię nr.RLŁ.6220.8.2024 z dnia 14 maja 2024 roku

wtorek, 14 maj 2024 14:05
Foto: ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię nr.RLŁ.6220.8.2024 z dnia 14 maja 2024 roku

Decyzja nr RLŁ.6220.5.2021 z dnia 6 marca 2024 roku

czwartek, 7 mar 2024 14:28
Foto: Decyzja nr RLŁ.6220.5.2021 z dnia 6 marca 2024 roku
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach za zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie budynku inwentarskiego cielętnika, dla docelowej obsady 109,6 DJP wraz z pod rusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V=1300m³ na działce o nr geod. 118 położonej w miejscowości Poredy gm.Zbójna woj.podlaskie

Decyzja nr.RLŁ.6220.18.2023 z dnia 8 lutego 2024 roku

piątek, 9 lut 2024 10:30
Foto: Decyzja nr.RLŁ.6220.18.2023 z dnia 8 lutego 2024 roku
ws. Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 179 i 1180 w obrębie Kuzie, gmina Zbójna.

Decyzja nr.RLŁ.6220.19.2023 z dnia 3 stycznia 2024 roku

środa, 3 sty 2024 15:21
Foto: Decyzja nr.RLŁ.6220.19.2023 z dnia 3 stycznia 2024 roku
ws. Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 226 w obrębie Kuzie, gmina Zbójna.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystapieniu o opinię nr.RLŁ.6220.19.2023 z dnia 7 grudnia 2023 roku

czwartek, 7 gru 2023 15:06
Foto: Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystapieniu o opinię nr.RLŁ.6220.19.2023 z dnia 7 grudnia 2023 roku
ws. Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 226 w obrębie Kuzie, gmina Zbójna.

Zawiadomienie-obwieszczenie nr.RLŁ.6220.18.2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku

piątek, 1 gru 2023 14:35
Foto: Zawiadomienie-obwieszczenie nr.RLŁ.6220.18.2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku
Ws. Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. 179,180 w obrębie Kuzie, gmina Zbójna.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr.WSTII.420.34.2023.MM z dnia 24 listopada 2023 roku

piątek, 24 lis 2023 14:51
Foto: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr.WSTII.420.34.2023.MM z dnia 24 listopada 2023 roku
Ws. zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 0,50 ha na użytek rolny na działce nr 482 o powierzchni ogólnej 3,0492 ha, położonej w obrębie Dobry Las, gm. Zbójna, pow.łomżyński, woj.podlaskie.

WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWNIKÓW ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

piątek, 27 paź 2023 07:52
Foto: WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWNIKÓW ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W dniu 9 sierpnia 2022 roku weszły w życie kluczowe zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie kontroli i sprawozdań dotyczących gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych.

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA nr. WSTII.420.28.2023.MM z dnia 11 października 2023 roku

czwartek, 12 paź 2023 14:59
Foto: ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA nr. WSTII.420.28.2023.MM z dnia 11 października 2023 roku
ws. „Zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa o powierzchni 3,00 ha na użytek rolny na terenie obejmującym część działki nr 81 i 82/2 o powierzchni ogólnej 14,8793 ha, położonym w obrębie Siwiki, gm.Zbójna, pow.łomżyński, woj.podlaskie”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 10 października 2023 roku

wtorek, 10 paź 2023 12:17
Foto: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 10 października 2023 roku
ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące likwidację rowów przydrożnych odwadniających, odparowujących oraz budowę muld trawiastych chłonno - retencyjnych przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1907B na terenie gminy Zbójna, na działkach o nr ew. 1242, 1845, 1842, 1844, 1854, 1364 obręb 0019 Zbójna, gmina Zbójna, powiat łomżyński.

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHONY ŚRODOWISKA NR.WSTII.420.34.2023.MM z dnia 5 października 2023 roku

czwartek, 5 paź 2023 15:20
Foto: OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHONY ŚRODOWISKA NR.WSTII.420.34.2023.MM z dnia 5 października 2023 roku
Ws. „Zmianie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 0,50 ha na użytek rolny na działce nr 482 0 powierzchni ogólnej 3,0492 ha, położonej w obrębie Dobry Las ,gm. Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr.WSTII.420.28.2023.MM z dnia 16 sierpnia 2023 roku

poniedziałek, 21 sie 2023 10:17
Foto: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr.WSTII.420.28.2023.MM z dnia 16 sierpnia 2023 roku
Ws. ,,Zmianie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 3,00 ha na użytek rolny na terenie obejmującym część działki nr 81 i 82/2 o powierzchni ogólnej 14,8793 ha, położonym w obrębie Siwiki, gm.Zbójna, pow.łomżyński, woj.podlaskie".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr.WSTII.420.22.2023.MM z dnia 7 sierpnia 2023 roku

poniedziałek, 7 sie 2023 10:43
Foto: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr.WSTII.420.22.2023.MM z dnia 7 sierpnia 2023 roku
ws. ,,zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 1,8577 ha na użytek rolny na działce nr 53 o powierzchni ogólnej 1,8577 ha, położonej w obrębie Popiołki, gm.Zbójna,pow.łomżyński,woj.podlaskie".

Decyzja nr.RLŁ.6220.9.2023 z dnia 2 sierpnia 2023 roku

czwartek, 3 sie 2023 12:55
Foto: Decyzja nr.RLŁ.6220.9.2023 z dnia 2 sierpnia 2023 roku
Decyzja ws. „Budowa budynku inwentarskiego — obory do 70 DJP wraz z budową dwóch podrusztowych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 2 000 m3 . Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe o poj. do 10 m3 . Maksymalna obsada bydła w gospodarstwie do 160 DJP.”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr.BI.ZUZ.5.4210.132.2023.DK z dnia 1 sierpnia 2023 roku

wtorek, 1 sie 2023 07:37
Foto: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr.BI.ZUZ.5.4210.132.2023.DK z dnia 1 sierpnia 2023 roku

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU NR.WPN.0211.2.2023.EW z dnia 20 lipca 2023 roku

piątek, 21 lip 2023 15:05
Foto: OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU NR.WPN.0211.2.2023.EW z dnia 20 lipca 2023 roku

Decyzja nr.RLŁ.6220.7.2023 z dnia 5 lipca 2023 roku

czwartek, 6 lip 2023 11:48
Foto: Decyzja nr.RLŁ.6220.7.2023 z dnia 5 lipca 2023 roku

Zawiadomienie-obwieszczenie nr.RLŁ.6220.7.2023 z dnia 5 lipca 2023 roku

czwartek, 6 lip 2023 11:33
Foto: Zawiadomienie-obwieszczenie nr.RLŁ.6220.7.2023 z dnia 5 lipca 2023 roku

Decyzja nr RLŁ.6220.6.2023 z dnia 19.06.2023

wtorek, 20 cze 2023 15:17
Foto: Decyzja nr RLŁ.6220.6.2023 z dnia 19.06.2023

Decyzja nr RLŁ.6220.5.2023 z dnia 15.06.2023

czwartek, 15 cze 2023 14:51
Foto: Decyzja nr RLŁ.6220.5.2023 z dnia 15.06.2023

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię nr.RLŁ.6220.7.2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku

wtorek, 13 cze 2023 15:07
Foto: Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię nr.RLŁ.6220.7.2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku

Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Myszyniec o zakazie wstępu do lasu na terenie leśnictw Serafin i Złota Góra

piątek, 2 cze 2023 13:00
Foto: Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Myszyniec o zakazie wstępu do lasu na terenie leśnictw Serafin i Złota Góra
Z powodu planowych oprysków chemicznych w dniach od 1 czerwca do 15 czerwca 2023 na terenie leśnictwa Serafin i Złota Góra obowiązuje zakaz wstępu do lasu.

Decyzja nr RLŁ.6220.4.2023 z dnia 26.05.2023

piątek, 2 cze 2023 12:41
Foto: Decyzja nr RLŁ.6220.4.2023 z dnia 26.05.2023

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię nr.RLŁ.6220.6.2023 z dnia 16 maja 2023 roku

wtorek, 16 maj 2023 14:05
Foto: Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię nr.RLŁ.6220.6.2023 z dnia 16 maja 2023 roku
ws. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Zbójna - Poredy

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię nr.RLŁ.6220.5.2023 z dnia 16 maja 2023 roku

wtorek, 16 maj 2023 13:56
Foto: Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię nr.RLŁ.6220.5.2023 z dnia 16 maja 2023 roku
ws. przebudowy odcinka drogi gminnej polegającej na uzupełnieniu i wzmocnieniu istniejącego pasa drogi we wsi Kuzie

Decyzja nr RLŁ.6233.1.2023 z dnia 20 marca 2023 roku

poniedziałek, 20 mar 2023 14:48
Foto: Decyzja nr RLŁ.6233.1.2023 z dnia 20 marca 2023 roku

Zawiadomienie-obwieszczenie nr.RLŁ.6220.1.2023 z dnia 6 marca 2023 roku

poniedziałek, 6 mar 2023 12:52
Foto: Zawiadomienie-obwieszczenie nr.RLŁ.6220.1.2023 z dnia 6 marca 2023 roku
ws. przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Kuzie - Nowogród."

Decyzja nr.RLŁ.6220.1.2023 z dnia 6 marca 2023

poniedziałek, 6 mar 2023 12:38
Foto: Decyzja nr.RLŁ.6220.1.2023 z dnia 6 marca 2023
ws. przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Kuzie - Nowogród."

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr.WSTII.420.2.2023.MM z dnia 1 marca 2023 r.

czwartek, 2 mar 2023 11:10
Foto: Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr.WSTII.420.2.2023.MM z dnia 1 marca 2023 r.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię nr.RLŁ.6220.1.2023 z dnia 6 lutego 2023 r.

środa, 8 lut 2023 08:47
Foto: Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię nr.RLŁ.6220.1.2023 z dnia 6 lutego 2023 r.

Informacja dotycząca utrzymania urządzeń melioracji wodnych w kontekście zmian wynikających z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

poniedziałek, 2 sty 2023 13:33
Foto: Informacja dotycząca utrzymania urządzeń melioracji wodnych w kontekście zmian wynikających z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

Zawiadomienie-obwieszczenie/decyzja nr.RLŁ.6220.4.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

czwartek, 15 gru 2022 14:35
Zawiadomienie-obwieszczenie-RLŁ.6220.4.2022

Zawiadomienie-obwieszczenie/decyzja nr.RLŁ.6220.3.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

czwartek, 15 gru 2022 14:26
Foto: Zawiadomienie-obwieszczenie/decyzja nr.RLŁ.6220.3.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zawiadomienie-obwieszczenie nr.RLŁ.6220.5.2021 z dnia 8 grudnia 2022 r.

czwartek, 8 gru 2022 13:55
Foto: Zawiadomienie-obwieszczenie nr.RLŁ.6220.5.2021 z dnia 8 grudnia 2022 r.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego nr. RLŁ.6220.5.2021 z dnia 24 listopada 2022 r.

czwartek, 24 lis 2022 12:52
Foto: Zawiadomienie-obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego nr. RLŁ.6220.5.2021 z dnia 24 listopada 2022 r.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię nr. RLŁ.6220.4.2022 z dnia 21 listopada 2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 14:03
Foto: Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię nr. RLŁ.6220.4.2022 z dnia 21 listopada 2022 r.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinie nr. RLŁ.6220.3.2022 z dnia 21 listopada 2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 13:49
Foto: Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinie nr. RLŁ.6220.3.2022 z dnia 21 listopada 2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WSTII.420.36.2022.RŚ z dnia 7 listopada 2022 r.

poniedziałek, 14 lis 2022 07:56
Foto: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WSTII.420.36.2022.RŚ z dnia 7 listopada 2022 r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 września 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/WM.PS.mro.36

środa, 5 paź 2022 12:21
Foto: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 września 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/WM.PS.mro.36

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.36.2022.RŚ z dnia 23 września 2022

wtorek, 27 wrz 2022 13:39
Foto: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.36.2022.RŚ z dnia 23 września 2022

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.32.2022.RŚ z dnia 12 września 2022

poniedziałek, 12 wrz 2022 15:07
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na części działki nr 101/5 położonej w obrebie Piasutno Żelazne

Postanowienie nr RLŁ.6220.1.2021 z dnia 09.09.2022

poniedziałek, 12 wrz 2022 15:03
w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na działce nr 74 w miejscowości Siwiki.

Zawiadomienie obwieszczenie nr RLŁ.6220.2.2022 z dnia 29.08.2022

poniedziałek, 29 sie 2022 15:29
zawiadomienie obwieszczenie
Wójt Gminy Zbójna zawiadamia o wydaniu decyzji nr RLŁ.6220.2.2022 z dnia 26.08.2022 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Zbójna 2" wraz z niezbędną infastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3MW. zlokalizowanej na działce 48/1 w obrębie Osowiec gm. Zbójna

Zawiadomienie obwieszczenie nr RLŁ.6220.1.2022 z dnia 24.08.2022

środa, 24 sie 2022 15:22
Wójt Gminy Zbójna zawiadamia o wydaniu decyzji nr RLŁ.6220.1.2022 z dnia 23.08.2022 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1133/3 w obrębie Zbójna gm. Zbójna

Wyłożono do wglądu Plany Urządzania Lasu dla miejscowości Gawrychy, Gontarze, Popiołki, Siwiki, Zbójna.

środa, 10 sie 2022 12:45
Foto: Wyłożono do wglądu Plany Urządzania Lasu dla miejscowości Gawrychy, Gontarze, Popiołki, Siwiki, Zbójna.
Informujemy że w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna wyłożono do wglądu projekt uproszczonego urządzania lasu dla miejscowości Gawrychy, Gontarze, Popiołki, Siwiki, Zbójna. Wszystkich zainteresowanych właścicieli lasów zapraszamy do składani uwag i wniosków w terminie 30 dni od wyłożenia projektu uproszczonego urządzania lasu tj. do 10 września 2022.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 lipca 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/WM.PS.mro.39

środa, 10 sie 2022 11:47
Foto: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 lipca 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/WM.PS.mro.39

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

piątek, 29 lip 2022 14:27

Zawiadomienie nr RLŁ.6220.1.2022 Wójta Gminy Zbójna z dnia 14.07.2022

wtorek, 19 lip 2022 11:30
Wójt Gminy Zbójna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie fermy fotowoltaicznej w miejscowości Zbójna na części działki 1133/3

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 5 lipca 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/WM.PS.mro.33

poniedziałek, 11 lip 2022 14:39
Foto: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 5 lipca 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/WM.PS.mro.33

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

środa, 15 cze 2022 12:26
Foto: Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego tj. (rów o naziwe R-Ci rów a- przylegający do rowu - D) zlokalizowanego w miejscowości Zbójna gm. Zbójna. Nr sprawy BI.ZPU.5.534.34.2021.MG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

piątek, 10 cze 2022 13:14
Foto: Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego tj. (rów o naziwe R-Ci rów a- przylegający do rowu - D) zlokalizowanego w miejscowości Zbójna gm. Zbójna. Nr sprawy BI.ZPU.5.534.34.2021.MG

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

piątek, 10 cze 2022 12:52
Foto: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego tj. (rów o naziwe R-Ci rów a- przylegający do rowu - D) zlokalizowanego w miejscowości Zbójna gm. Zbójna.

Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy

wtorek, 7 cze 2022 14:59
Foto: Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej naruszenia stosunków wodnych wywołanych nienależytym utrzymaniem utrzymaniem urządzenia wodnego. - Dotyczy sprawy BI.ZPU.5.534.34.2021.MG

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31 maja 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/WM.PS.mro.35

wtorek, 7 cze 2022 14:46
Foto: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31 maja 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/WM.PS.mro.35

Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy

czwartek, 5 maj 2022 15:22
Foto: Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej naruszenia stosunków wodnych wywołanych nienależytym utrzymaniem utrzymaniem urządzenia wodnego. - Dotyczy sprawy BI.ZPU.5.534.34.2021.MG

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.14.2022.RŚ z dnia 28 kwietnia 2022

piątek, 29 kwi 2022 11:17
Foto: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.14.2022.RŚ z dnia 28 kwietnia 2022

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.11.2022.RŚ z dnia 25 kwietnia 2022

wtorek, 26 kwi 2022 12:17
Foto: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.11.2022.RŚ z dnia 25 kwietnia 2022
Informujące o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany lasu na użytek rolny na działce 27/2 w miejscowości Popiołki

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 kwietnia 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/WM.mro.29

piątek, 15 kwi 2022 09:32
Foto: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 kwietnia 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/WM.mro.29

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 marca 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/WM.30

wtorek, 5 kwi 2022 15:25
Foto: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 marca 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/WM.30

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW.44

wtorek, 15 mar 2022 15:30
Foto: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW.44
w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie między systemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/MW.28

wtorek, 15 mar 2022 15:26
Foto: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/MW.28
w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie między systemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.14.2022.RŚ z dnia 4 marca 2022

poniedziałek, 7 mar 2022 15:10
Foto: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.14.2022.RŚ z dnia 4 marca 2022
Informujące o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany lasu na użytek rolny na działce 27/2 w miejscowości Popiołki

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.11.2022.RŚ z dnia 28 lutego 2022

wtorek, 1 mar 2022 14:57
Foto: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.11.2022.RŚ z dnia 28 lutego 2022
Informujące o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany lasu na użytek rolny na działce 101/2 w miejscowości Popiołki

Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postepowania i wystąpieniu o opinię.

wtorek, 22 lut 2022 15:28
Foto: Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postepowania i wystąpieniu o opinię.
Na wniosek Pana Charubin Adriana zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Zawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji srodowiskowej

czwartek, 3 lut 2022 14:31
Foto: Zawiadomienie obwieszczenie  o wydaniu decyzji srodowiskowej
Zawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej nr RLŁ. 6220.1.2021 z dnia 03.02.2021w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego dla bydła mlecznego w miejscowości Siwiki.

Zawiadomienie nr RLŁ.6220.1.2021 Wójta Gminy Zbójna z dnia 27.12.2021

wtorek, 28 gru 2021 11:07
Wójt Gminy Zbójna zawiadamia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego dla bydła mlecznego w miejscowości Siwiki.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.39.2021.RŚ z dnia 10 grudnia 2021

poniedziałek, 13 gru 2021 15:08
Foto: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.39.2021.RŚ z dnia 10 grudnia 2021
Informujące o wydaniu przez RDOŚ w Białymstoku decyzji o zmianie lasu na na użytek rolny

Zawiadomienie nr RLŁ.6220.1.2021 Wójta Gminy Zbójna z dnia 08.10.2021

poniedziałek, 11 paź 2021 12:26
Foto: Zawiadomienie nr RLŁ.6220.1.2021 Wójta Gminy Zbójna z dnia 08.10.2021
Wójt Gminy Zbójna zawiadamia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego dla bydła mlecznego w miejscowości Siwiki.

Zawiadomienie nr RLŁ.6220.1.2021 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23.09.2021

piątek, 24 wrz 2021 11:39
Foto: Zawiadomienie nr RLŁ.6220.1.2021  Wójta Gminy Zbójna z dnia 23.09.2021
Wójt Gminy Zbójna zawiadamia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego dla bydła mlecznego w miejscowości Siwiki.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.25.2021.RŚ z dnia 23 sierpnia 2021

poniedziałek, 23 sie 2021 14:50
Foto: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.25.2021.RŚ z dnia 23 sierpnia 2021
Informujące o wydaniu przez RDOŚ w Białymstoku decyzji o zmianie lasu na na użytek rolny

ZAWIADOMIENIE

czwartek, 22 lip 2021 11:26
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE MIĘDZY SYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU

ZAWIADOMIENIE

czwartek, 22 lip 2021 11:23
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE MIĘDZY SYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU

Wytyczne dotyczace praktytcznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji

środa, 28 kwi 2021 13:12
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przesyła wytyczne bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie usunięcia z terenu nie przeznaczonego do składowania

czwartek, 6 lut 2020 11:07
Foto: Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie usunięcia z terenu nie przeznaczonego do składowania

Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

poniedziałek, 13 sty 2020 12:11
Zawiadamia się wszystkie strony, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 104483B w miejscowości Wyk” gmina Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie z wniosku Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna.

Obwieszczenie w prawie postępowania w sprawie wydania decyzji.

poniedziałek, 13 sty 2020 12:04
Na wniosek Pana Pupek Leszka, zam. Siwiki 23, 18-416 Zbójna, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w gospodarstwie o obsadzie bydła ok. 38 DJP obory uwięziowej na ok. 52 DJP w systemie bezściołowym, kanałów podrusztowych na gnojowicę o pojemności min. 161 m3 oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 12 m3 (obsada docelowa w gospodarstwie ok. 53,4 DJP), na części działki nr 45 we wsi Siwiki, gm. Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystapieniu o opinię

czwartek, 11 kwi 2019 14:45
Na wniosek Pana Charubin Kazimierza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

czwartek, 28 lut 2019 12:17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystapieniu o opinię

czwartek, 21 lut 2019 08:50

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania i wystąpieniu o opinię.

wtorek, 8 sty 2019 13:41
Foto: Zawiadomienie o wszczęciu postepowania i wystąpieniu o opinię.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

piątek, 25 maj 2018 14:30

Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

piątek, 6 kwi 2018 12:32
Budowa obory bezściołowej na ok. 60,0DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności min. 714,0 m3 (obsada docelowa w gospodarstwie ok. 80,0DJP), zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10,0 m3 oraz rozbiórce stodoły na części działek nr 108/1 i 108/2 we wsi Gawrychy, gm. Zbójna, pow. Łomżyński, woj. podlaskie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię.

środa, 13 gru 2017 14:23
Foto: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię.

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2018

czwartek, 9 lis 2017 12:19
W załączaniu harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Zbójna. Informujemy ż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie funkcjonował w I i III sobotę każdego miesiąca w godzinach od 8.00 do14.00 obok budynku urzędu Gminy w Zbójnej.

Zawiodomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

środa, 27 wrz 2017 14:11

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 13 mar 2017 11:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna z dnia 16 lutego 2017 roku

czwartek, 16 lut 2017 13:32
Działając zgodnie z treścią oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbójna podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.

PROSZĘ WYBRAĆ DOSTĘPNĄ KATEGORIĘ Z MENU

czwartek, 19 mar 2015 14:26