BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie nr RLŁ.6220.1.2021 Wójta Gminy Zbójna z dnia 08.10.2021

poniedziałek, 11 paź 2021 12:26
Foto: Zawiadomienie nr RLŁ.6220.1.2021 Wójta Gminy Zbójna z dnia 08.10.2021
Wójt Gminy Zbójna zawiadamia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego dla bydła mlecznego w miejscowości Siwiki.

Zawiadomienie nr RLŁ.6220.1.2021 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23.09.2021

piątek, 24 wrz 2021 11:39
Foto: Zawiadomienie nr RLŁ.6220.1.2021  Wójta Gminy Zbójna z dnia 23.09.2021
Wójt Gminy Zbójna zawiadamia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego dla bydła mlecznego w miejscowości Siwiki.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.25.2021.RŚ z dnia 23 sierpnia 2021

poniedziałek, 23 sie 2021 14:50
Foto: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.25.2021.RŚ z dnia 23 sierpnia 2021
Informujące o wydaniu przez RDOŚ w Białymstoku decyzji o zmianie lasu na na użytek rolny

ZAWIADOMIENIE

czwartek, 22 lip 2021 11:26
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE MIĘDZY SYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU

ZAWIADOMIENIE

czwartek, 22 lip 2021 11:23
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE MIĘDZY SYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU

Wytyczne dotyczace praktytcznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji

środa, 28 kwi 2021 13:12
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przesyła wytyczne bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie usunięcia z terenu nie przeznaczonego do składowania

czwartek, 6 lut 2020 11:07
Foto: Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie usunięcia z terenu nie przeznaczonego do składowania

Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

poniedziałek, 13 sty 2020 12:11
Zawiadamia się wszystkie strony, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 104483B w miejscowości Wyk” gmina Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie z wniosku Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna.

Obwieszczenie w prawie postępowania w sprawie wydania decyzji.

poniedziałek, 13 sty 2020 12:04
Na wniosek Pana Pupek Leszka, zam. Siwiki 23, 18-416 Zbójna, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w gospodarstwie o obsadzie bydła ok. 38 DJP obory uwięziowej na ok. 52 DJP w systemie bezściołowym, kanałów podrusztowych na gnojowicę o pojemności min. 161 m3 oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 12 m3 (obsada docelowa w gospodarstwie ok. 53,4 DJP), na części działki nr 45 we wsi Siwiki, gm. Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystapieniu o opinię

czwartek, 11 kwi 2019 14:45
Na wniosek Pana Charubin Kazimierza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

czwartek, 28 lut 2019 12:17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystapieniu o opinię

czwartek, 21 lut 2019 08:50

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania i wystąpieniu o opinię.

wtorek, 8 sty 2019 13:41
Foto: Zawiadomienie o wszczęciu postepowania i wystąpieniu o opinię.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

piątek, 25 maj 2018 14:30

Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

piątek, 6 kwi 2018 12:32
Budowa obory bezściołowej na ok. 60,0DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności min. 714,0 m3 (obsada docelowa w gospodarstwie ok. 80,0DJP), zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10,0 m3 oraz rozbiórce stodoły na części działek nr 108/1 i 108/2 we wsi Gawrychy, gm. Zbójna, pow. Łomżyński, woj. podlaskie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię.

środa, 13 gru 2017 14:23
Foto: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię.

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2018

czwartek, 9 lis 2017 12:19
W załączaniu harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Zbójna. Informujemy ż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie funkcjonował w I i III sobotę każdego miesiąca w godzinach od 8.00 do14.00 obok budynku urzędu Gminy w Zbójnej.

Zawiodomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

środa, 27 wrz 2017 14:11

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 13 mar 2017 11:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna z dnia 16 lutego 2017 roku

czwartek, 16 lut 2017 13:32
Działając zgodnie z treścią oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbójna podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.

PROSZĘ WYBRAĆ DOSTĘPNĄ KATEGORIĘ Z MENU

czwartek, 19 mar 2015 14:26