BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

WŁADZE GMINY

Art. 4. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mówi: "Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio."
Rozdział VII Konstytucji w całości poświęcony jest SAMORZĄDOWI TERYTORIALNEMU i tak Art. 163. wskazuje zadania samoerządu: "Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych."
Natomiast Art. 169. mówi, że: "Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.
Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa." Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.(Art. 11).
Organami gminy są:
1) rada gminy,
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta). (Art. 11a)
Data powstania: poniedziałek, 19 maj 2003 16:03
Data opublikowania: poniedziałek, 19 maj 2003 16:09
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 27782 razy

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Wójt i Sekretarz Gminy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek tygodnia (jeżeli jest to święto lub dzień ustawowo wolny od pracy, to w następny dzień) w godzinach 10:00 – 15:00 w pokoju Nr 8.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY,
W SPRAWACH SPARG I WNIOSKÓW, ROZPATRYWANYCH PRZEZ RADĘ GMINY, PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW GMINY W KAŻDY
PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA
W GODZINACH OD 10:00 DO 12:00
W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY ZBÓJNA, W POKOJU Nr 7.

ROZPATRZENIE SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ RADĘ GMINY ODBYWA SIĘ
NA NAJBLIŻSZEJ SESJI RADY.


Przyjmowanie skarg i wniosków
oraz koordynowanie ich rozpatrzeniem należy
do obowiązków Sekretarza Gminy - pokój Nr 9

Data powstania: poniedziałek, 7 gru 2009 15:14
Data opublikowania: poniedziałek, 7 gru 2009 15:15
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 9749 razy