BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Górak Anna - Sekretarz Gminy Zbójna

wtorek, 16 maj 2017 10:47

Popielarczyk Izabela -Skarbnik Gminy Zbójna

wtorek, 16 maj 2017 10:46

Parzych Hanna - Zastępca Skarbnika Gminy

wtorek, 16 maj 2017 10:44

Poreda Marta Monika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zbójnej

wtorek, 16 maj 2017 11:55

Dębowska Elżbieta - Inspektor Urzędu Gminy Zbójna

wtorek, 16 maj 2017 10:30

Bernard Zofia - Inspektor ds. obywatelskich

wtorek, 16 maj 2017 10:26

Popiołek Stefan - Dyrektor Szkoły Podsawowej w Dobrym Lesie

wtorek, 16 maj 2017 10:29

Lemańska Maria - Dyrektor Gimnazjum w Zbójnej

wtorek, 16 maj 2017 10:24

Koziej Dariusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kuziach

wtorek, 16 maj 2017 10:14

Krzynówek Jacek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbójnej im M. Konopnickiej

wtorek, 16 maj 2017 09:48