BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Renata Bajno - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej

środa, 9 maj 2018 09:41

Renata Leszczyńska - Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej

środa, 9 maj 2018 15:19

Sokołowska Sylwia - Zastępca Kierownika Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej

środa, 9 maj 2018 15:18

Stomska Alina - Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej

środa, 9 maj 2018 14:58

Krajewska Renata Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej

środa, 9 maj 2018 14:51

Górak Anna - Sekretarz Gminy Zbójna

środa, 9 maj 2018 14:40

Popielarczyk Izabela -Skarbnik Gminy Zbójna

środa, 9 maj 2018 14:38

Parzych Hanna - Zastępca Skarbnika Gminy

środa, 9 maj 2018 14:37

Poreda Marta Monika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zbójnej

środa, 9 maj 2018 14:17

Dębowska Elżbieta - Inspektor Urzędu Gminy Zbójna

środa, 9 maj 2018 14:16

Bernard Zofia - Inspektor ds. obywatelskich

środa, 9 maj 2018 14:14

Popiołek Stefan - Dyrektor Szkoły Podsawowej w Dobrym Lesie

środa, 9 maj 2018 14:11

Lemańska Maria - Dyrektor Gimnazjum w Zbójnej

środa, 9 maj 2018 14:07

Koziej Dariusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kuziach

środa, 9 maj 2018 14:06

Krzynówek Jacek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbójnej im M. Konopnickiej

środa, 9 maj 2018 12:18