BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 marca 2022

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 34eeec2d-26a3-4667-9dad-0a4e77fbf54f

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 34eeec2d-26a3-4667-9dad-0a4e77fbf54f - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.11.2022.RŚ z dnia 28 lutego 2022

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.11.2022.RŚ z dnia 28 lutego 2022 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 lutego 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/MW.21

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 lutego 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/MW.21 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 marca 2022

Wiadomości

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 marca 2022

Wiadomości

Protokół z konsultacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z konsultacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.14.2022.RŚ z dnia 4 marca 2022

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.14.2022.RŚ z dnia 4 marca 2022 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/MW.27

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/MW.27 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 marca 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 marca 2022

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXXIII POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXXIII POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXXIV POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXXIV POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXXV POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXXV POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 marca 2022

Wiadomości

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_I

Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_I - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji masztu z flagą w ramch projektu"Pod biało-czerwoną" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji masztu z flagą w ramch projektu"Pod biało-czerwoną" - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/MW.28

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/MW.28 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW.44

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 2022 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW.44 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 marca 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 marca 2022

Wiadomości

Andrzej Lemański - Przewodniczący Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Lemański - Przewodniczący Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Andrzej Lemański - Przewodniczący Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krzysztof Pianka - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grzegorz Gawrych - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Witold Cekała - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grzegorz Nadolny - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Witold Cekała - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tomasz Banach - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Marcin Kosakowski - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wiesław Dymek - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mieczysław Karpiński - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tadeusz Piaścik - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Kania - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Andrzej Kopeć - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Milena Parzych - Radna Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Parzych - Radna Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Andrzej Lemański - Przewodniczący Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tadeusz Piaścik - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krzysztof Pianka - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Milena Parzych - Radna Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Parzych - Radna Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Marcin Kosakowski - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Andrzej Kopeć - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mieczysław Karpiński - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Kania - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grzegorz Nadolny - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grzegorz Gawrych - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wiesław Dymek - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Witold Cekała - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Witold Cekała - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tomasz Banach - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 marca 2022

Wiadomości

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 marca 2022

Wiadomości

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 2022

Dodanie nowej wiadomości: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 marca 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 marca 2022

Wiadomości

XXV Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 29 marca 2022 o godzinie 10:00

Dodanie nowej wiadomości: XXV Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 29 marca 2021 o godzinie 10:00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 marca 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian