Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

12 wrz 2017
Dodatek mieszkaniowy przysługuje: • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.