Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Pomoc Społeczna

POMOC SPOŁECZNA

12 wrz 2017
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń.