Gmina Zbójna

śr, 06 grudnia 2023 Imieniny: Mikołaja i Emiliana

Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych - grudzień

foto
Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe w gospodarstwach rolnych. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego i Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej przeprowadzane są telefonicznie. Celem badań jest pozyskanie informacji o pogłowiu świń oraz drobiu według gatunków, a także produkcji i rozdysponowaniu żywca wieprzowego oraz drobiowego, jaj kurzych, pierza i puchu, mleka krowiego i owczego, wełny owczej. Dane zebrane w badaniach pozwalają na określenie zmian zachodzących w gospodarstwie rolnym. Obowiązek udziału w tych badaniach mają wylosowane gospodarstwa rolne.
więcej

ZŁOTE GODY W GMINIE ZBÓJNA

foto
Uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbójnej podczas której uhonorowanych zostało 13 par, które wytrwały w związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Medale przyznane przez prezydenta RP wręczyła parom wójt Elżbieta Parzych. Wszystkim parom raz jeszcze serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu.
więcejWojsko 🇵🇱 Polskie - jesteśmy tu dla Ciebie

foto
BRONIMY NASZYCH GRANIC #WZZPodlasie #BezpiecznePodlasie #DGRSZ
więcej

Kontrola i sprawozdania dotyczące gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych

foto
Ważne informacje dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości, użytkowników zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. W dniu 9 sierpnia 2022 roku weszły w życie kluczowe zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie kontroli i sprawozdań dotyczących gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych.
więcej

Dotacja dla Gminy Zbójna w wysokości blisko 8 mln zł

foto
Wczoraj (10.10) nasza Gmina Zbójna otrzymała czek potwierdzający udzielenie dotacji z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 7 776 700,00 zł na realizację inwestycji na terenie naszej gminy. Dziękujemy !!!
więcej

Zasady uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego

foto
Zgodnie z przepisami ustawy o ekonomii społecznej status przedsiębiorstwa społecznego przyznaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu albo jednostki tworzącej podmiot ekonomii społecznej w postępowaniu administracyjnym. Decydującą rolę odgrywa w tym wypadku inicjatywa podmiotu, który chcąc uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego na gruncie ww. ustawy, zobowiązany jest do złożenia wniosku.
więcej

Akcja sadzenia lasu z Nadleśnictwem Nowogród

foto
Dziękujemy Panu Nadleśniczemu za zaproszenie.
więcej


INTERNET.GOV.PL

foto
Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL
więcej

Punkt Doradztwa dla Młodzieży- Projekt pilotażowy pn. Uwierz w siebie - Możesz wszystko

foto
Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Łomży dnia 1 września 2023r. rozpoczyna realizację projektu pilotażowego pn. Uwierz w siebie-Możesz wszystko, finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru „Czas na Młodych- punkty doradztwa dla młodzieży”.
więcej


Podlaskie Centrum NGO

foto
Twoja organizacja pozarządowa potrzebuje porady prawnej? Potrzebujesz konsultacji wniosku? Zastanawiasz się, jak rozliczyć projekt? Zgłoś się po bezpłatną poradę do Podlaskiego Centrum NGO! Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby, które chcą je założyć, mogą otrzymać poradę w sprawach projektowych, prawnych i finansowych.
więcej

Dostępne mieszkanie - program wsparcia

foto
To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniuposiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.
więcej


Szkoła Podstawowa im. Janusz Korczaka w Kuziach w roku szkolnym 2022/2023 otrzymała dofinansowanie

foto
do wycieczek jednodniowych do Warszawy: - dla uczniów klas I-III w kwocie 5 000,00 PLN. - dla uczniów klas IV_VIII w kwocie 5 000,00 PLN.
więcej


RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

foto
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH GMINY ZBÓJNA
więcej

Projekt „POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY” dla osób po kryzysie psychicznym

foto
Udział w projekcie jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Nie czekaj dłużej – już dziś zgłoś się do nas! Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy? Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.
więcej

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »