Gmina Zbójna

pt, 22 września 2023 Imieniny: Tomasza i Maurycego

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna na lata 2021-2030

foto
Wójt Gminy Zbójna podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
więcej


Festyn naukowy

foto
SamoRządowe Przygody z Nauką
więcej


Obchody 77 rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym

foto
W piękną słoneczną niedziele 27 czerwca 2021 mieszkańcy i włodarze gmin Zbójna i Kolno spotkali się aby uczcić pamięć pamięć 10 żołnierzy AK, którzy 29 czerwca 1944r. stoczyli nierówny bój z Niemcami.
więcej


Zasady ochrony drobiu przed wirusem grypy ptaków

foto
ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY
więcej


System komunikacji z mieszkańcami

foto
Wszyscy mieszkańcy gminy chcący otrzymywać powiadomienia SMS z Urzędu Gminy Zbójna będą mogli przystąpić do programu. Rozsyłane będą komunikaty z informacjami dotyczącymi życia miejscowości i gminy np. wydarzenia kulturalne, odbiory odpadów, odczyty wodomierzy.
więcej

Znakowanie koszy - kontrola segregacji odpadów

foto
Wójt Gminy Zbójna informuje, że od miesiąca maja 2021 rozpocznie się kontrola sposobu segregacji odpadów przez mieszkańców. W związku z tym zobowiązujemy mieszkańców gminy do oznakowania (zaadresowania) koszy na odpady zmieszane.
więcej

"Rozmaitości Wielkanocne"

foto
Ogromne podziękowania składamy sponsorom nagród dla uczestników konkursu: Nadleśnictwu Nowogród, Towarzystwu Przyjciół Ziemi Łomżyńskiej, Panu Sylwestrowi Ksepka sklep El-Tv SERWIS oraz ofiarodawcom anonimowym.
więcej


Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

foto
Wójt Gminy Zbójna informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
więcej

Sztandar dla 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego

Historia wojska w Łomży ma długą i chwalebną tradycję. Po latach symbolicznej obecności mundurowi powrócili za sprawą 18. Pułku Logistycznego, stanowiącego część 18. Dywizji Zmechanizowanej im. Gen. Broni Tadeusza Buka. Pragnąc uczcić to wydarzenie w mieście zawiązał się Społeczny Komitet na Rzecz Fundacji Sztandaru dla łomżyńskiej jednostki.
więcej

Bezpłatny rachunek w każdym banku

foto
Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów.
więcej13 batalion lekkiej piechoty w Łomży szuka zawodowców

foto
Weszły w życie przepisy upraszczające procedurę rekrutacji do terytorialnej służby wojskowej. Kandydaci do terytorialnej służby wojskowej nie muszą już przechodzić dodatkowych badań w wojskowej komisji lekarskiej
więcej

Informacja o wirusie ptasiej grypy

foto
W załączeniu do wiadomości udostępniamy aktualna ocenę ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związaną z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx
więcej

Nabór kandydatów na rachmistrzów spis powszechny 2021

foto
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019r. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Termin składania ofert: od 01 lutego do 09 lutego 2021r.
więcej

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »