Gmina Zbójna

pt, 24 marca 2023 Imieniny: Marka i Gabriela

DODATEK ELEKTRYCZNY

foto
Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. dla istniejących źródeł lub po tym dniu w przypadku gdy są wpisane po raz pierwszy. W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (FOTOWOLTAIKA), dodatek elektryczny nie przysługuje.
więcej

Społeczna diagnoza środowiskowa Gminy Zbójna

foto
W związku z tworzeniem nowej Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zwracamy się do Państwa z uprzejmą z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie. Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie.
więcej

ZUS będzie wypłacał świadczenia Dobry Start

foto
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej informuje, że od 1 lipca 2021r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" (300+) zmienią się zasady składania wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.
więcej


Rodzina 500+

foto
Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.
więcej

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Zbójna

foto
Jednym z zadań gminy realizowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest opracowywanie i realizacja programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie, utworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacji i wsparcia.
więcej

Czwarta edycja projektu "Wygrajmy z bezradnościa"

Kurs prawo jazdy kategorii B.
W tym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej po raz czwarty złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt nosi nazwę: Wygrajmy z bezradnością
więcej

Wygrajmy z bezradnością

foto
Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zbójnej
więcej


« · 1 · »