Gmina Zbójna

wt, 03 października 2023 Imieniny: Gerarda i Teresy

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

foto
na dostawę wyżywienia uczestnikom konferencji (catering) na potrzeby realizacji projektu "Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

foto
na wyjazd integracyjny w ramach realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” "Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

foto
na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B na potrzeby realizacji projektu "Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

foto
na potrzeby realizacji projektu "Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
więcej

Zapytanie ofertowe w projekcie ,,Wygrajmy z bezradnością” na Kurs „gastronomiczny”

foto
Zbójna, dnia 29.08.2013 r. Zapytanie ofertowe w projekcie ,,Wygrajmy z bezradnością” na przeprowadzenie kursu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na przeprowadzenie kursu, który będzie realizowany w ramach projektu systemowego pt.,, Wygrajmy z bezradnością”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustaw
więcej

Zapytanie ofertowe w projekcie ,,Wygrajmy z bezradnością” na kurs „Prawo jazdy kat B"

foto
Zapytanie ofertowe w projekcie ,,Wygrajmy z bezradnością” na przeprowadzenie kursów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na przeprowadzenie kursów, które będą realizowane w ramach projektu systemowego pt.,, Wygrajmy z bezradnością”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
więcej

Zapytanie ofertowe w projekcie ,,Wygrajmy z bezradnością” na przeprowadzenie kursów.

foto
Kurs „z obsługi kasy fiskalnej, sprzedawca, fakturzysta” - (przeprowadzenie kursu w tym zajęć teoretycznych i praktycznych w wymiarze 16 godzin lekcyjnych) - dla 20 osób
więcej

Nabór na kadrę dydaktyczną do projektu „Wygrajmy z bezradnością” w ramach poddziałania 7.1.1 Progra

foto
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na kadrę dydaktyczną do projektu: „Wygrajmy z bezradnością” Przedmioty : 1)Zagadnienia prawne – 1 grupa x 50 godzin lekcyjnych. 2)Informatyka – 2 grupy po 10 osób x 40 godzin lekcyjnych.
więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

foto
"Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej w związku z planowaną realizacją projektu: "Wygrajmy z be

foto
Zbójna, 05.06.2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej w związku z planowaną realizacją projektu: "Wygrajmy z bezradnością” ogłasza nabór na stanowisko: OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTU
więcej

Nabór na Doradcę Zawodowego i Psychologa do projektu „Wygrajmy z bezradnością” w ramach poddziałania

1
Zbójna, dnia 05.06.2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na stanowisko Doradcę Zawodowego i Psychologa –do projektu: " Wygrajmy z bezradnością "
więcej

Ogłoszenie o naborze do projektu pt. „Wygrajmy z bezradnością”

foto
Zbójna, 05 czerwca 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej przystępuje do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki społecznej. Projekt „Wygrajmy z bezradnością” adresowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, jednocześnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej.
więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

foto
na dostawę wyżywienia uczestnikom konferencji (catering) na potrzeby realizacji projektu "Wygrajmy z bezradnością”
więcej

« · 1 · »