Gmina Zbójna

wt, 03 października 2023 Imieniny: Gerarda i Teresy

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

foto
na wyjazd integracyjny w ramach realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” "Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
więcej

Kurs regionalnego rękodzieła od 12.09.2014 do 30.09.2014

foto
Kurs w ramach realizacji projektu "Wygrajmy z bezradnością"
więcej

Szkolenia z prawa rodzinnego i prawa pracy od 04.09.2014 do 26.09.2014

foto
Szkolenia w ramach realizacji projektu "Wygrajmy z bezradnością"
więcej

Kurs prawo jazdy kategorii B od 04.08.2014

foto
Kurs w ramach realizacji projektu "Wygrajmy z bezradnością"
więcej

Kurs obsługi kasy fiskalnej od 10.09.2014 do 11.09.2014

foto
Kurs w ramach realizacji projektu "Wygrajmy z bezradnością"
więcej

Realizacja projektu w 2014 roku

W ramach projektu "Wygrajmy z bezradnością" w 2014 roku odbyły się spotkania z doradczą zawodowym, psychologiem i został przeprowadzony kurs gastronomiczny. Zrealizowane zostało również szkolenie z podstaw obsługi komputera - informatyka jako podstawowe narzędzie szukania pracy.
więcej

Kurs gastronomiczny od 01.07.2014 do22.07.2014

foto
Spotkanie w ramach realizacji projektu "Wygrajmy z bezradnością"
więcej

Szkolenia z podstaw obsługi komputera -Internet jako podstawowe narzędzie szukania pracy

foto
Szkolenia w ramach realizacji projektu "Wygrajmy z bezradnością" od 14.07.2014 do 18-07.2014
więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

foto
W ramach projektu "Wygrajmy z bezradnością"
więcej

Zapytanie ofertowe w projekcie ,,Wygrajmy z bezradnością” na przeprowadzenie kursu.

foto
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na przeprowadzenie kursu, który będzie realizowany w ramach projektu systemowego pt.,, Wygrajmy z bezradnością”. Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy) I. Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna II. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla uczestników projektu systemowego pt. ,,Wygrajmy z bezradnością” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
więcej

Zapytanie ofertowe w projekcie ,,Wygrajmy z bezradnością” na przeprowadzenie kursu.

foto
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na przeprowadzenie kursu, który będzie realizowany w ramach projektu systemowego pt.,, Wygrajmy z bezradnością”. Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy) I. Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna II. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla uczestników projektu systemowego pt. ,,Wygrajmy z bezradnością” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
więcej

Zapytanie ofertowe w projekcie ,,Wygrajmy z bezradnością” na przeprowadzenie kursu.

foto
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na przeprowadzenie kursu, który będzie realizowany w ramach projektu systemowego pt.,, Wygrajmy z bezradnością”. Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy) I. Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna II. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla uczestników projektu systemowego pt. ,,Wygrajmy z bezradnością” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na kadrę dydaktyczną do projektu: „Wygrajmy

foto
Przedmioty : 1) Zagadnienia prawne – 1 grupa x 50 godzin lekcyjnych. 2) Informatyka – 2 grupy po 10 osób x 16 godzin lekcyjnych. Forma zatrudnienia: umowa o dzieło (realizacja zajęć dydaktycznych w okresie od czerwca 2014 do października 2014 w terminach ustalonych z zamawiającym) Wymagania niezbędne: W konkursie ubiegać się mogą osoby spełniające następujące kryteria: Posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe związane z przedmiotami (potwierdzone dyplomem) lub udokumentowane uczestnictwo w kursie/szkoleniu odpowiadające prowadzonemu przedmiotowi lub posiadają 5 letni staż pracy na stanowisku odpowiadającym zakresowi tematycznemu prowadzonego przedmiotu (udokumentowane umowami o pracę/świadectwami pracy/oświadczeniami pracodawców)
więcej

Zapytanie ofertowe w projekcie ,,Wygrajmy z bezradnością” na przeprowadzenie kursów.

foto
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na przeprowadzenie kursu, który będzie realizowany w ramach projektu systemowego pt.,, Wygrajmy z bezradnością”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy) I. Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna II. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla uczestników projektu systemowego pt. ,,Wygrajmy z bezradnością” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
więcej

Spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem

doradztwo zawodowe
Spotkanie w ramach realizacji projektu "Wygrajmy z bezradnością"
więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTU

"Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PSYCHOLOG

foto
"Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO

foto
"Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej

foto
ogłasza nabór na stanowisko Doradcę Zawodowego i Psychologa –do projektu: " Wygrajmy z bezradnością " Ogłasza nabór na Doradcę Zawodowego i Psychologa do projektu „Wygrajmy z bezradnością” w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres realizacji projektu tj. 01.06.2014 – 31.08.2014)
więcej

« · 1 · 2 · »» · »