Gmina Zbójna

so, 24 lutego 2024 Imieniny: Macieja i Bogusza

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

foto
Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.
więcej

Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

foto
Informujemy, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.
więcej

KRUS wymiar składek na ubezpieczenie za I kwartał 2024 rok

foto
Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 20 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 23 listopada 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł.
więcej

Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania

foto
Województwo Podlaskie jest Liderem projektu pn. „Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego", który jest finansowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.
więcej

Wnioski suszowe

foto
Wójt Gminy Zbójna informuje, że zgłoszenie szkód powstałych w wyniku suszy będzie można dokonać za pośrednictwem aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą”
więcej

Ptasia grypa atakuje

foto
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
więcej

Sytuacje mające niekorzystny wpływ na środowisko

foto
Jeśli widzisz coś niepokojącego, mogącego mieć niekorzystny wpływ na środowisko, zgłoś interwencję. Wystarczy uzupełnić wniosek na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz
więcej

Szkody w inwentarzu gospodarskim wyrządzane przez wilki.

foto
Poniżej przekazujemy wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na temat działań mających na celu przybliżenie wiedzy jak należy postępować w sytuacji pojawiania sie wilków na terenach zamieszkałych oraz w celu zwiększenia akceptacji wilka.
więcej

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

foto
Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Białymstoku zaprasza do składania wniosków na wapnowanie powierzchni rolnych.
więcej

« · 1 · »