Gmina Zbójna

so, 04 lutego 2023 Imieniny: Andrzeja i Weroniki

Obwieszczenie NR WPN-II.6320.3.2022.AA

foto
obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zamiarze , przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zarządzeń: - w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Żukowskie -w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina dolnej Narwi PLB140014
więcej


« · 1 · »