Gmina Zbójna

so, 01 października 2022 Imieniny: Danuty i Remigiusza

Obwieszczenie NR WPN-II.6320.3.2022.AA

obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zamiarze , przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zarządzeń:
- w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Żukowskie
-w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina dolnej Narwi PLB140014

Załączniki

  1. obwieszczenie
2022-03-11 13:28 Opublikował: Admin