Gmina Zbójna

cz, 02 lutego 2023 Imieniny: Marii i Mirosława

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego do udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

Spotkanie odbędzie się
29.11.2022 r. o godz. 13.00
Urząd Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna

Spotkanie poświęcone będzie w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań. Zebrane dane posłużą do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

Planowany program spotkania:
1. Przedstawienie celu spotkania.
2. Przedstawienie działalności Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.
3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.
4. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru.
5. Analiza SWOT
6. Planowane działania i rezultaty.
7. Dyskusja i wnioski końcowe.


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

2022-11-16 14:34 Opublikował: Admin