Gmina Zbójna

pon, 27 marca 2023 Imieniny: Lidii i Ernesta

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Informujemy, że konsultacje społeczne, na których zostanie zaprezentowany projekt budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie-Nowogród odbędą się 26-01-2023r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Łomżyńskiej 44.

Celem opracowania jest budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie-Nowogród wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi  i niezbędną infrastrukturą techniczną.

ZAKRES OPRACOWANIA:

 • budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród,
 • przebudowa drogi serwisowej w m. Nowogród
 • budowę i przebudowę parkingów i zatok postojowych – o ile zajdzie taka konieczność,
 • przebudowa zjazdów,
 • przebudowa przepustów pod koroną drogi,
 • przebudowa systemu odwodnienia drogi,
 • przebudowa lub zabezpieczenie uzbrojenia istniejącego kolidującego z inwestycją;

Realizacja ścieżki rowerowej będzie wymagała pozyskania fragmentów terenu na potrzeby pasa drogowego.

CEL KONSULTACJI

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej pełnej informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych oraz poznanie uwag i opinii mieszkańców. Uzyskany w ten sposób materiał stanowić będzie dla projektantów bardzo ważne źródło informacji i może wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji.

Informujemy, że konsultacje społeczne, na których zostanie zaprezentowany projekt budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie-Nowogród odbędą się:

 • 26-01-2023r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Łomżyńskiej 44

Informujemy również, iż w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie oraz Urzędzie Gminy w Zbójnej można zapoznać się z planowanym przebiegiem drogi wojewódzkiej i po konsultacjach społecznych, zgłosić ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia dotyczące budowy drogi i złożyć je w w/w urzędach lub przesłać na adres Inwestora lub Biura Projektów.

Załączniki

 1. formularz wniosków-ścieżka Kuzie
 2. K1_sciezka rowerowa_3_1
 3. K1_sciezka rowerowa_3_2
 4. K1_sciezka rowerowa_3_3
 5. K1_sciezka rowerowa_3_4
 6. K1_sciezka rowerowa_3_5
 7. K1_sciezka rowerowa_3_6
 8. K1_sciezka rowerowa_3_7
 9. K1_sciezka rowerowa_3_8
 10. K1_sciezka rowerowa_3_9
 11. K1_sciezka rowerowa_3_10
 12. Materiały Informacyjne_Zbójna
 13. Orientacja
2023-01-19 10:17 Opublikował: Admin