BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II-00311-15/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 listopada 2016 r.

poniedziałek, 28 lis 2016 15:13
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2017 - 2025

Uchwała Nr II-00310-15/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 listopada 2016 r.

poniedziałek, 28 lis 2016 15:10
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Zbójna na 2017 rok

Uchwała Nr RIO.II-00321-63/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2016 r.

piątek, 29 kwi 2016 14:15
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zbójna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.