BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

wtorek, 18 sie 2020 10:24
„Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3 903 571,50zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych, 50/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 10 sie 2020 09:57
„Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3 903 571,50zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych, 50/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów."

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II

piątek, 7 sie 2020 08:59
„Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3 903 571,50zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych, 50/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I

wtorek, 4 sie 2020 09:56
„Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3 903 571,50zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych, 50/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 29 lip 2020 10:20
Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3 903 571,50zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych, 50/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.