BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 98/19 Wójta Gminy Zbójna z dnia 25.10.2019 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506))  Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:
§ 1.
 Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zbójna stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Traci moc Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Zbójna z dnia 25 lipca 2017roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zbójna.  
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 roku.
                                                                                                   
                                                                                                 Wójt  Gminy  Zbójna
                                                                                                      Elżbieta Parzych
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 5 kwi 2011 15:02
Data opublikowania: wtorek, 5 kwi 2011 15:04
Data edycji: wtorek, 4 lis 2014 13:36
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 2613 razy
Ilość edycji: 2