BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E o zwołaniu VI sesji Rady Gminy


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29 kwietnia 2011 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady VI sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna.
6. Podjecie uchwały w sprawie nadania imienia i przyznania prawa do posiadania sztandaru Szkole Podstawowej w Kuziach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Zbójna.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady

Jan Gawrych

Data powstania: wtorek, 19 kwi 2011 12:59
Data opublikowania: wtorek, 19 kwi 2011 12:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 kwi 2011 13:21
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1222 razy