BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVI SESJI RADY GMINY

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 12 pażdziernika 2012 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XVI sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2012 - 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Zbójna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Zbójna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Zbójna w roku szkolnym 2011/2012.
11. Wolne wnioski i sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Jan Gawrych
Data powstania: piątek, 5 paź 2012 10:35
Data opublikowania: piątek, 5 paź 2012 10:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 paź 2012 14:51
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1109 razy