BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Zbójna


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 21 marca 2013 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XX sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
6. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zbójna na lata 2013 – 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki w Zbójnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.
11. Wolne wnioski i sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Jan Gawrych
Data powstania: poniedziałek, 18 mar 2013 09:18
Data opublikowania: poniedziałek, 18 mar 2013 09:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 kwi 2013 14:09
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1176 razy