BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy.

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10 maja 2013 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXII sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
6. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zbójna na lata 2013 – 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego rekultywacji składowisk odpadów.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Jan Gawrych




Data powstania: wtorek, 30 kwi 2013 14:09
Data opublikowania: wtorek, 30 kwi 2013 14:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 maj 2013 12:25
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1013 razy