BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Zbójna

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30 grudnia 2013 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXVII sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany WPF.
7. Podjęcie uchwały w sprawie. uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2014 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbójna na lata 2013 - 2032.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej do załatwiania spraw z zakresu spraw administracji publicznej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Zbójna
11. Wolne wnioski i sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Jan Gawrych

Data powstania: wtorek, 17 gru 2013 12:55
Data opublikowania: wtorek, 17 gru 2013 12:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 sty 2014 14:54
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1197 razy