BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Zbójna, 14.10.2014 r.


Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) Wójt Gminy Zbójna informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Woda pobrana w dniu 09 września 2014r. z Wodociągu Zbójna w zakresie zbadanych wskaźników mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia określonym w załączniku nr 3A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 ze zm.)
Informacja sporządzona została na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

Wójt
(-) inż. Zenon Białobrzeski

Data powstania: wtorek, 14 paź 2014 11:38
Data opublikowania: środa, 26 lis 2014 11:39
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 1253 razy