BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU II SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 18 grudnia 2014 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady II sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany WPF.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Zbójna.
11. Wolne wnioski i sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Andrzej Lemański


Data powstania: czwartek, 11 gru 2014 14:31
Data opublikowania: czwartek, 11 gru 2014 14:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 mar 2015 14:23
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 1405 razy