BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU VII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2015 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady VII sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
  6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę drogi gminnej na rzecz Powiatu Łomżyńskiego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia do wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna na lata 2015 – 2020.
  9. Wolne wnioski i sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad.

                                                                              

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                             Andrzej Lemański

Data powstania: piątek, 18 wrz 2015 15:12
Data opublikowania: piątek, 18 wrz 2015 15:15
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1059 razy