BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Zbójna, 24.11.2015 r.

 

 

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

 

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) Wójt Gminy Zbójna informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda pobrana w dniu 20 listopada 2015 r. z Wodociągu Zbójna w zakresie zbadanych wskaźników mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia określonym w załączniku nr 3A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 ze zm.)

Informacja sporządzona została na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

 

Wójt

(-) inż. Zenon Białobrzeski

Data powstania: środa, 25 lis 2015 14:52
Data opublikowania: środa, 25 lis 2015 14:53
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1063 razy