BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XI SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 17 czerwca 2016 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XI sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
 6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2016-2025.
 7. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego.
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

                                

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                            Andrzej Lemański

 

Data powstania: poniedziałek, 13 cze 2016 13:50
Data opublikowania: poniedziałek, 13 cze 2016 13:51
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 677 razy