BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVI SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 9 marca 2017 roku o godz. 930 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XVI sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbójna na lata 2014-2022.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

 

                                                            

 

 

   Z poważaniem

 

                                                                                                              Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                  Andrzej Lemański

Data powstania: wtorek, 7 mar 2017 14:13
Data opublikowania: wtorek, 7 mar 2017 14:14
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 956 razy