BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVIII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 20 września 2017 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XVIII sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych.
 10. Wolne wnioski i sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

 

                                                              

 

 

   Z poważaniem

 

                                                                                                               Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                   Andrzej Lemański

 

 

Data powstania: poniedziałek, 11 wrz 2017 09:11
Data opublikowania: poniedziałek, 11 wrz 2017 09:12
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 772 razy