BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 20 sierpnia 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXIV sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Nowogród, położonych w granicach administracyjnych Gminy Zbójna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbójna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczenia wody na terenie Gminy Zbójna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

                                                            

 

 

   Z poważaniem

 

                                                                                                               Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                 Andrzej Lemański

Data powstania: poniedziałek, 13 sie 2018 14:49
Data opublikowania: poniedziałek, 13 sie 2018 14:50
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 701 razy