BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 15 października 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXV sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
  7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 rok.
  8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
  9. Wolne wnioski i sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                            Andrzej Lemański

 

Data powstania: piątek, 5 paź 2018 16:49
Data opublikowania: piątek, 5 paź 2018 16:50
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 760 razy