BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O I WSÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 22 marca 2019 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędzie się I wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Budżetowej.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Wybór Zastępców Przewodniczących Komisji.
  5. Wydanie opinii w sprawie projektów uchwał wniesionych pod obrady IV Sesji Rady Gminy Zbójna.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Przewodnicząca Komisji Budżetowej

 

                                                                                                     Anna Parzych

Data powstania: wtorek, 19 mar 2019 11:02
Data opublikowania: wtorek, 19 mar 2019 13:58
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 614 razy