BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU III WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 7 maja 2019 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Zbójna odbędzie się III wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Budżetowej

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  5. Wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy na 2018 rok i sformułowanie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                                Roman Grzyb

 

Data powstania: poniedziałek, 29 kwi 2019 15:13
Data opublikowania: czwartek, 5 wrz 2019 15:18
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 590 razy