BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU VII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 27 września 2019 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady VII sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zbójna.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
  7. Podjęcie uchwały w sprawiestwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Zbójnej.
  8. Wolne wnioski i sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                             Andrzej Lemański

Data powstania: środa, 18 wrz 2019 14:56
Data opublikowania: środa, 18 wrz 2019 14:57
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 776 razy