BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU VIII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 25 października 2019 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady VIII sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Zbójna.
 9. Informacja o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy społecznie użytecznej – opinia Prezesa Sądu Rejonowego.
 10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018 r.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                             Andrzej Lemański

 

Data powstania: środa, 16 paź 2019 14:12
Data opublikowania: środa, 16 paź 2019 14:13
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 497 razy