BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIV WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 2 czerwca 2020 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędzie się XIV wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Budżetowej.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy na 2019 rok i sformułowanie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.
  5. Wydanie opinii w sprawie uchwał wniesionych pod obrady XI sesji Rady Gminy.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

                                                                Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                                 Roman Grzyb

 

 

 

Data powstania: wtorek, 26 maj 2020 15:29
Data opublikowania: wtorek, 26 maj 2020 15:30
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 339 razy